آموزش ویدیویی

آنتی ویروس کی7

آنتی ویروس کی7 یک محصول هندی بوده و سریعترین و سبکترین آنتی ویروس دنیاست.

بسیار قابل اطمینان و شناسایی بسیار عالی آلودگی ها.

این آنتی ویروس دارای مدلهای مختلف با امکانات متفاوت میباشد

نکته بسیار مهم اینکه هیچگونه تاثیری بر روی عملکرد برنامه ها ندارد

نماد اعتماد

افتخارات کسب شده

افتخارات کسب شده گروه مانی