اگر :

  • قصد دارید برای کاتالوگ محصولات از محیط کار خود عکس تهیه نمائید
  • به دنبال جمع آوری تصاویر محل کارخانه یا کار خود هستید
  • اگر بدنبال تمایل به داشتن عکس پانوراما از کارخانه یا محل کار خود هستید
  • اگر میخواخید از محل کار خود تصاویر چرخشی داشته باشید
  • اگر میخواهید عکس هایی حرفه ای داشته باشید

 

ما می توانیم با حضور در محل شما عکس ها را گرفته و بر اساس نیازتان به شما تحویل دهیم