همانطور که میدانید در سطح بازار فروشندگان متعددی برای فروش انواع آنتی ویروس وجود دارد که در این بین برخی نسخه های اصلی و برخی نسخه های تقلبی را می فروشند.

فروشندگانی که نسخه های تقبلی را به شما می دهند در واقع از صداقت و کم اطلاعی شما سوء استفاده می نمایند پس شما می بایست نسبت به تفاوتهای محصولات تقلبی و اصلی آگاهی کامل را داشته باشید.