حساب کاربری اکانت

آنتی ویروس کی7

آنتی ویروس کی7 یک محصول هندی بوده و سریعترین و سبکترین آنتی ویروس دنیاست. بسیار قابل اطمینان و شناسایی بسیار عالی آلودگی ها. این آنتی ویروس دارای مدلهای مختلف با امکانات متفاوت میباشد نکته بسیار مهم اینکه هیچگونه تاثیری بر روی عملکرد برنامه ها ندارد